Tin cậy

diep.io

kingpvz
20.93MB
Tải về
Tải về 250k - 500k
Phiên bản 1.2.10 1 tháng trước

Mô tả của diep.io

From the creator of Agar.io, the newest online smash hit game comes to mobile! Upgrade your tank, shoot down other players and reach the top of the leaderboard!

Shoot and destroy blocks and other players to earn XP, level up your tank and unlock new classes, weapons and abilities! Will you choose the rapid-fire machine gun, control a swarm of guided missiles, shoot in all directions or something else?

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ACTION!
Play with dozens of other players at once on huge servers packed with excitement!

MOVE, SHOOT AND SURVIVE!
Destroy blocks and other players to gain XP, but don’t get shot down yourself! Stay safe out there!

LEVEL UP AND BOOST YOUR STATS!
Choose which stats to increase and change the way your tank plays! Do you want extra bullet damage or a fast movement speed? It’s all down to you!

CHOOSE FROM DIFFERENT TANK CLASSES!
Upgrade your tank to a new class. Machine guns, guided missiles, cannons in every direction… there’s a world of choice!

OPTIMIZED FOR MOBILE!
diep.io on mobile offers the same great experience as the hit web game, with new controls perfect for touchscreens!

KEY FEATURES
- Online multiplayer action!
- Dozens of players in each game!
- Fast-paced tank on tank warfare!
- Level up a variety of stats!
- Upgrade into many different tank classes!
- Easy to play but challenging to master!
- Free to play!

This game requires an internet connection.
Don’t miss out on the latest news:
Like diep.io on Facebook: http://facebook.com/officialdiepio
Follow us on Twitter: http://twitter.com/official_diepio

------------------------------------
Find out more about Miniclip: http://www.miniclip.com
TERMS AND CONDITIONS: http://www.miniclip.com/terms-and-conditions
PRIVACY POLICY: http://www.miniclip.com/privacy
Từ các tác giả của Agar.io, smash trực tuyến đánh trò chơi mới nhất đến điện thoại di động! Nâng cấp xe tăng của bạn, bắn hạ người chơi khác và đạt đến đỉnh của bảng xếp hạng!

Chụp và phá hủy các khối và người chơi khác để kiếm được XP, lên cấp xe tăng của bạn và mở khóa các lớp học mới, vũ khí và khả năng! bạn sẽ chọn súng máy nhanh chóng-lửa, kiểm soát một đám tên lửa dẫn đường, bắn ở mọi hướng hay cái gì khác?

Massively Multiplayer Online HÀNH ĐỘNG!
Chơi với hàng chục người chơi khác cùng một lúc trên các máy chủ lớn được đóng gói với sự phấn khích!

MOVE, bắn và SURVIVE!
Phá hủy các khối và các cầu thủ khác để đạt được XP, nhưng không có được bắn xuống chính mình! Giữ an toàn ra khỏi đó!

UP CẤP VÀ THÚC ĐẨY STATS CỦA BẠN!
Chọn stats để tăng và thay đổi cách xe tăng của bạn chơi! Bạn có muốn thêm thiệt hại đạn hoặc tốc độ di chuyển nhanh? Đó là tất cả xuống để bạn!

CHỌN TỪ LỚP TANK KHÁC!
Nâng cấp xe tăng của bạn vào một lớp học mới. súng máy, tên lửa, pháo trong mọi hướng ... có một thế giới của sự lựa chọn!

Tối ưu hóa cho MOBILE!
diep.io trên điện thoại di động cung cấp những trải nghiệm tuyệt vời giống như các trò chơi web hit, với các điều khiển mới hoàn hảo cho màn hình cảm ứng!

Các đặc điểm chính
 - Nhiều hành động trực tuyến!
 - Hàng chục cầu thủ trong mỗi trò chơi!
 - Fast-paced xe tăng trên chiến xe tăng!
 - Cấp lên một loạt các số liệu thống kê!
 - Nâng cấp thành nhiều lớp bể khác nhau!
 - Dễ dàng để chơi nhưng đầy thách thức để làm chủ!
 - Chơi miễn phí!

Trò chơi này đòi hỏi phải có một kết nối internet.
Đừng bỏ lỡ những tin tức mới nhất:
Giống như diep.io trên Facebook: http://facebook.com/officialdiepio
Thực hiện theo chúng tôi trên Twitter: http://twitter.com/official_diepio

------------------------------------
Tìm hiểu thêm về Miniclip: http://www.miniclip.com
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN: http://www.miniclip.com/terms-and-conditions
CHÍNH SÁCH RIÊNG: http://www.miniclip.com/privacy

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho diep.io

4.57
221
5
174
4
11
3
28
2
3
1
5

Đánh giá diep.io

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên diep.io, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng kingpvz
Cửa hàng kingpvz 1 3.82k

Thông tin APK về diep.io

Phiên bản APK 1.2.10
Khả năng tương thích Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich)
Lập trình viên Miniclip.com


Tải về diep.io APK
Tải về